You Are Here: Domovská stránka > Zákaznický servis > Otázky a odpovědi
Otázky a odpovědi
 

1.Jsou informace o zákaznících důvěrné?
ICBC pobočka Praha vykonává svoji činnost v České republice na základě licence udělené Českou národní bankou. Jako taková je vázána pravidly pro ochranu bankovního tajemství na základě Zákona o bankách a závaznými pravidly ochrany osobních údajů podle české a evropské právní úpravy.

2. Jak provést zahraniční platbu rychleji?
Klient potřebuje zadat následující detaily přesně, aby zahraniční platba proběhla rychleji:
Jméno příjemce, adresu, jméno banky, správný tvar čísla účtu, SWIFT/BIC kód a Detaily platby.


(2018-01-22)