You Are Here: Domovská stránka > Zákaznický servis > Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů
 

Správcem vašich osobních údajů je Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch (dále jen „ICBC“).

Kontaktní údaje správce:
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, IČO: 05638216
Na Strži 1702/65,
14000 Praha 4 – Nusle
Česká republika

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, se můžete obracet na Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).
Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
Emailem na: dpo@cz.icbc.com.cn
Písemně nebo osobně na adrese: Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, Na Strži 1702/65, 14000 Praha 4 – Nusle.

V případě, že si přejete uplatnit některé ze svých práv dle čl. 15-21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), využijte následující formulář. Vyplněný formulář nám můžete předat v papírové podobě poštou nebo osobně, nebo nám můžete zaslat jeho elektronickou kopii (sken) na e-mailovou adresu Pověřence pro ochranu osobních údajů.
Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.

Další informace o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů můžete získat zde:
web: www.uoou.cz

Textace GDPR nařízení: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32016R0679